Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

APO-IBUPROFEN 400 mg 100 potahovaných tablet - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95600

92 % 123 recenzí

Uleví od bolesti zad, kloubů i menstruační bolesti, snižuje horečku a tlumí projevy zánětu. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen.

Více informací

99
Běžná cena: 145 Kč, Ušetříte: 32 % (46 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (123)
Diskuze

Podrobné informace

Uleví od bolesti zad, kloubů i menstruační bolesti, snižuje horečku a tlumí projevy zánětu. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen.

Informace o produktu

Výrobce: APOTEX (ČR), spol. s r.o.
Značka: APO-IBUPROFEN
Kód výrobku: 95600
Kód EAN: 8594158130723
Kód SÚKL: 125526
Držitel rozhodnutí: APOTEX (ČR), spol. s r.o.
 • Tento přípravek zmírňuje bolest a zánět různého původu
 • tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení
 • uleví od bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek APO- IBUPROFEN 400 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety (Ibuprofenum)

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat
3. Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále se APO-IBUPROFEN 400 mg užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO- IBUPROFEN 400 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku APO- IBUPROFEN 400 mg) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
 • jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
 • jestliže máte závažné srdeční selhání. Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg je zapotřebí

 • pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
 • při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,
 • při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida,
 • při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).
  Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která APO-IBUPROFEN 400 mg patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

APO-IBUPROFEN 400 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku. V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se u pacienta léčeného APO-IBUPROFENem 400 mg objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být APO-IBUPROFEN 400 mg vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě dávky určen dětem do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.

Užívání přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy nebo závratě, které mohou nepříznivě ovlivnit činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UŽÍVÁ

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu APO- IBUPROFEN 400 mg 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Bez doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den. Pokud se bolesti nezmírní po 5 dnech nebo horečka neustupuje po 3 dnech léčby přípravkem APO-IBUPROFEN 400 mg nebo se obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety APO-IBUPROFEN 400 mg 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu.
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg
Pokud zapomenete vzít tabletu APO-IBUPROFEN 400 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) 1, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.

1. Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
2. Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).
3. U pacientů s průduškovým astmatem.
4. Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.

Léky jako je APO-IBUPROFEN 400 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-IBUPROFEN 400 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 stupňů.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou mikrokryslatická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium- stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti.

Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení
APO-IBUPROFEN 400 mg jsou kulaté, vypouklé, oranžové, potahované tablety označené na jedné straně APO 400.

Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pozn.: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché). Vysoušedlo nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
Výrobce: Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
24.8.2011

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn. sukls161321/2011

INFORMACE O VÝROBCI APOTEX
APOTEX ČR byl založen v roce 1992 a je nejstarší evropskou pobočkou největší kanadské farmaceutické společnosti. Zaměřuje se zejména na oblast všeobecné medicíny, kardiologie, revmatologie, psychiatrie, neurologie, urologie, onkologie a oftalmologie.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

Strana 1 (celkem 6) 

sp.zn. sukls182844/2017 
 

Příbalová informace – informace pro uživatele 

 

APO-IBUPROFEN 400 mg potahované tablety 

(ibuprofenum) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
  
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo     
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat 
3.  Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  obsahuje  léčivou  látku  ibuprofen,  která  patří  do  skupiny  tzv. 
nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které 
jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. 
Ibuprofen  zmírňuje  bolest  a  zánět  různého  původu.  Ibuprofen  rovněž  tlumí  horečku,  která  provází 
např. nemoci z nachlazení. 
Přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  se  užívá  např.  při  bolesti  hlavy,  zubů,  zad,  při  bolestivé 
menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání 
jako je pohmoždění a podvrtnutí.  
Dále  se  APO-IBUPROFEN  400  mg  užívá  při  horečnatých  stavech  doprovázejících  chřipková 
onemocnění a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) provázených 
bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. 
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 
let.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat 
 

Neužívejte přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg 

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě  6)  a  při  přecitlivělosti  na  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  některé  jiné  nesteroidní 
protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,  

jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku,  

jestliže  jste  měl(a)  v  minulosti  krvácení  nebo  proděravení  v zažívacím  traktu  po  léčbě 
nesteroidními protizánětlivými léky,  

jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti, 

jestliže máte závažné srdeční selhání. 

 

 

 

Strana 2 (celkem 6) 

Přípravek nesmí užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater,  

při průduškovém astmatu i v klidovém stavu, 

pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, 

při  některých  onemocněních  pojivové  tkáně  (tzv.  kolagenózy),  jako  např.  systémový  lupus 
erytematodes 

při  zánětlivém vředovém  onemocnění  trávicího  ústrojí,  jako  např.  Crohnova  choroba  nebo 
ulcerózní kolitida, 

při současné léčbě léky snižujícími srážení krve,  

pokud máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud 
jste  prodělali  srdeční  infarkt,  jste  po  operaci  bypassu,  trpíte  onemocněním  periferních  tepen 
(špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli 
druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky 
„TIA“). 

pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka. 
 

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 
 
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby.  
 
APO-IBUPROFEN 400 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
Pokud jste měl(a) v minulosti vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba 
komplikována  krvácením  nebo  perforací  (proděravěním)  zažívacího  traktu,  pokud  jste  starší  pacient 
nebo  se  současně  léčíte  nízkými  dávkami  kyseliny  acetylsalicylové  (do  75  mg  denně),  může  Vám 
lékař doporučit, abyste současně užíval(a) léky chránící sliznici žaludku a dvanáctníku.  
V průběhu  léčení  se  ojediněle  může  vyskytnout  krvácení  ze  zažívacího  traktu,  vřed  nebo  perforace. 
Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu 
nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje  se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je 
obecně vyšší u starších pacientů.  
Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, okamžitě přestaňte APO-IBUPROFEN 400 mg užívat a 
vyhledejte lékaře.  
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg neužívejte, máte-li plané neštovice. 
 
Dlouhodobé užívání jakýchkoli léků proti bolesti při bolestech hlavy může vyvolat jejich zhoršení. Při 
podezření na takový stav lék dále neužívejte a vyhledejte lékaře. 
 
Přípravek  APO-IBUPROFEN  400  mg  není  vzhledem  k množství  léčivé  látky  v jedné  tabletě  dávky 
určen dětem do 12 let. 
U dehydrovaných dospívajících (12-18 let) existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a APO-IBUPROFEN 400 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. APO-
IBUPROFEN 400 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými léky. Především je informujte 
v případě, že se jedná o následující léky: 
 
Kyselina  acetylsalicylová  nebo  jiná  nesteroidní 
antirevmatika  (léčivé  přípravky  proti  zánětu  a 
bolesti) 

Možné  zvýšení  rizika  vředů  nebo  krvácení 
žaludku a střev 

 

 

Strana 3 (celkem 6) 

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách (do 
75 mg za den) 

Ibuprofen 

může 

snížit 

účinek 

kyseliny 

acetylsalicylové jako protisrážlivého léku 

Digoxin (na srdeční nedostatečnost) 

Účinek digoxinu může být zesílen 

Kortikosteroidy  (léčivé  přípravky  používané  při 
zánětlivých stavech) 

Možné  zvýšení  rizika  vředů  nebo  krvácení 
žaludku a střev 

Antiagregancia (protisrážlivé látky), jako je např. 
kyselina acetylosalicylová, tiklopidin 

Možné zvýšení rizika krvácení 

Antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící 
jejímu srážení) jako je např. warfarin 

Možné zesílení účinku těchto léků ibuprofenem 

Fenytoin (na epilepsii) 

Účinek fenytoinu může být zesílen 

Selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu (léky užívané na depresi) 

Možné zvýšení rizika krvácení žaludku a střev 

Lithium (lék na maniodepresivní stavy a depresi)  Účinek lithia může být zesílen 
Probenecid  nebo  sulfinpyrazon  (léky  používané 
k léčbě dny) 

Účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové 
v krvi se snižuje 

Léčiva  snižující  vysoký  krevní  tlak  (ACE-
inhibitory  jako  je  captopril,  beta-blokátory  jako 
atenolol,  antagonisté  receptoru  angiotensinu-II 
jako  je  losartan)  a  diuretika  (tablety  na 
odvodnění) 

Ibuprofen může snížit účinek těchto léků a zvýšit 
riziko poškození ledvin 

Baklofen (lék snižující svalové napětí) 

Může dojít k zesílení účinku baklofenu 

Draslík šetřící diuretika 

Může  vést  ke  zvýšeným  hodnotám  draslíku  v 
krvi 

Metotrexát  (lék  používaný  u  některých  druhů 
rakoviny a při revmatismu) 

Může dojít k zesílení účinku metotrexátu 

Cyklosporin  a  takrolimus  (léky  k potlačení 
imunitního systému) 

Může dojít k poškození ledvin 

Zidovudin (lék používaný při HIV a AIDS) 

Užití  ibuprofenu  může  vést  k zvýšenému  riziku 
krvácení  do  kloubů  nebo  krvácení,  které  může 
vést u HIV (+) hemofiliků k otokům 

Chinolonová antibiotika (léčba infekcí) 

Možné zvýšení rizika křečí 

Cholestyramin  (lék  používaný  ke  snížení 
cholesterolu) 

Možné snížení vstřebávání ibuprofenu 

  
Některá  další  léčiva  mohou  rovněž  ovlivňovat  nebo  být  ovlivňována  léčbou  přípravkem  APO-
IBUPROFEN  400  mg.  Proto  byste  se  vždy  měli  poradit  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem,  než 
začnete přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se  během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek nesmí užívat ženy v posledních třech měsících těhotenství. 
V prvních  šesti  měsících  těhotenství  a  při  kojení  užívejte  přípravek  pouze  na  výslovné  doporučení 
lékaře.  
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. U některých jedinců však může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou 
bolesti hlavy nebo závratě, které mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, 

 

 

Strana 4 (celkem 6) 

koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Pokud 
se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje azobarvivo  
Azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110) může způsobit alergické reakce. 
 
 
3.       Jak se přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg užívá 
 
I. Doporučené dávkování při bolestech a při horečnatých onemocněních: 
Dospělí  a  dospívající  (věkový  rozsah  12  až  18  let)  užívají  obvykle  1  potahovanou  tabletu  APO-
IBUPROFEN 400  mg  3krát  denně,  a  to  1  potahovanou  tabletu  jednorázově  nebo  podle  potřeby, 
nejvýše  3  potahované  tablety  denně.  Odstup  mezi  jednotlivými  dávkami  je  nejméně  4  hodiny.  Bez 
doporučení lékaře nesmí být překročena dávka 1200 mg ibuprofenu za den. 
 
Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý  přípravek  déle než 3 dny nebo pokud se zhorší 
příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
Pokud  se  u  dospělých  bolesti  nezmírní  po  5  dnech  nebo  horečka  neustupuje  po  3  dnech  léčby 
přípravkem APO-IBUPROFEN 400 mg nebo se obtíže zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů. 
 
II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře  
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. 
Dospělí a dospívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety přípravku APO-IBUPROFEN 
400  mg  3krát  denně.  Odstup  mezi  jednotlivými  dávkami  je  nejméně  4  hodiny.  Pokud  se  při  léčení 
revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem 
o dalším postupu. 
 
Potahované  tablety  se  polykají  celé,  zapijí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Jestliže  se  během 
léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-IBUPROFEN 400 mg než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg 
Pokud  zapomenete  vzít  tabletu  APO-IBUPROFEN  400  mg,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete.  Mezi 
jednotlivými  dávkami  musí  být  minimální  časový  odstup  4  hodin.  Nezdvojnásobujte  následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při  užívání  ibuprofenu  (léčivé  látky  přípravku  APO-IBUPROFEN  400  mg)  se  mohou  vyskytnout 
následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi  často  (možnost  výskytu  u  více  než  u  1  pacienta  z  10  léčených  pacientů):  pocit  na  zvracení, 
zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání. 
 
Často (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku. 
 
Méně často (možnost výskytu u 1 - 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať. 

 

 

Strana 5 (celkem 6) 

 
Vzácně  (možnost  výskytu  u  1  -  10  pacientů  z  10 000  léčených  pacientů):  zánět  sliznice  žaludku, 
žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed,  krvácení  z  trávicího  traktu  (projevuje  se  jako  černá  stolice  v 
důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)

 1

, proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce 

jako  horečka,  vyrážka,  poškození  jater,  srdeční  selhávání,  otoky,  sterilní  zánět  mozkových  plen

2

zúžení  průdušek

3

,  zánět  slinivky  břišní,  poruchy  vidění  a  vnímaní  barev,  tupozrakost,  poškození 

jaterních funkcí

4

 
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů):  zánět sliznice 
ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění 
s tvorbou  vředů  na  sliznici  trávicího  traktu  (Crohnova  choroba,  ulcerózní  kolitida),  pokles  počtu 
krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, 
palpitace  (bušení  srdce  vnímané  pacientem),  snížení  krevního  tlaku,  vysoký  krevní  tlak,  zánět 
močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom 
(soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.  
 

1

Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto 

nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se 
v minulosti  vyskytl  žaludeční  či  dvanáctníkový  vřed  (zejména  spojený  s krvácením  nebo  perforací 
sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro 
snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání 
sliznici trávicího traktu.      

2

  Zejména  u  pacientů  s  onemocněním  pojiva  (systémový  lupus  erythematodes  a  některé  typy 

kolagenóz). 

3

 U pacientů s průduškovým astmatem. 

4

 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 

 
Léky  jako  je  APO-IBUPROFEN  400  mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Jestliže  se  objeví  kopřivka,  náhle  vzniklý  otok  kolem  očí,  pocit  tísně  na  hrudníku  nebo  obtíže  s 
dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího 
traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte 
lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  lahvičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s   přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

 

 

Strana 6 (celkem 6) 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg obsahuje 
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokryslatická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová vrstva: hyprolosa, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), 
hlinitý lak oranžové žluti (E110).   
 
Jak přípravek APO-IBUPROFEN 400 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
APO-IBUPROFEN 400 mg jsou kulaté, bikonvexní, oranžové, potahované tablety označené na jedné 
straně APO nad 400. 
Velikost balení: 30 a 100 potahovaných tablet v lahvičce se šroubovacím uzávěrem 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Pozn.:  Každá  lahvička  obsahuje  vysoušedlo  v plastovém  obalu  (ochrana  tablet  před  vlhkostí). 
Vysoušedlo nepolykejte! 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
Výrobce:
 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017. 
 
 

Recenze (123)

Recenze produktu APO-IBUPROFEN 400 mg 100 potahovaných tablet

Recenze od 123 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

vše v pořádku, klasika po které šáhnu vždy když mě bolí hlava

100 %

Prostě Ibuprofen. Klasika proti bolesti. :) Ale nutno dodat, že Apo má lepší kvalitnější balení než třeba Ibalgin.

100 %

100 %

100 %

Mohu doporučit,jen po tomto ibuprofenu mě nebolí žaludek

100 %

40 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu APO-IBUPROFEN 400 mg 100 potahovaných tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Olga K.

80 % 05/04/2011

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám