Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96792
Kód EAN: 8594158130914
Kód SÚKL: 125524
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá u dospělých při: - léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku); - léčbě otoků vznikajících v důsledku srdečního onemocnění; - léčbě otoků a ascitu (nahromadění tekutiny v dutině břišní) způsobených cirhózou (jaterním onemocněním). Přípravek je vhodný především pro nemocné, u nichž hrozí riziko snížení hladiny draslíku v krvi.

Příbalový leták

1/3
sp.zn. sukls183288/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
APO-AMILZIDE 5/50 mg
Tablety.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

VÝROBCE PŘÍPRAVKU
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

SLOŽENÍ
Léčivé látky:
Amiloridi hydrochloridum 5,7 mg (odpovídá amiloridum 5 mg), Hydrochlorothiazidum 50 mg
v jedné tabletě.
Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy,
magnesium-stearát , koloidní bezvodý oxid křemičitý, hlinitý lak oranžové žluti.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Diuretikum, antihypertenzivum.

CHARAKTERISTIKA
Výsledkem působení přípravku je zvýšené vylučování vody a soli ledvinami se šetřícím účinkem na
vylučování draslíku. Svým působením pomáhá přípravek snižovat vysoký krevní tlak a zmenšovat
některé druhy otoků, zároveň však pomáhá udržovat normální hladinu draslíku v krvi.

INDIKACE
Přípravek se užívá u dospělých při:
- léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku)
- léčbě otoků vznikajících v důsledku srdečního onemocnění
- léčbě otoků a ascitu (nahromadění tekutiny v dutině břišní) způsobených cirhózou (jaterním
onemocněním)
Přípravek je vhodný především pro nemocné, u nichž hrozí riziko snížení hladiny draslíku v krvi.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na některou z jeho složek či na sulfonamidy, při závažné
poruše funkce ledvin, včetně akutního zánětu ledvin, při selhání funkce jater, při zvýšené hladině
draslíku v krvi nebo při užívání dalších léků zadržujících draslík v těle, dále v těhotenství a v období
kojení.
Přípravek se nepodává dětem.
2/3
Pro užívání přípravku nemocnými, kteří trpí cukrovkou nebo dnou, musí být zvlášť závažné důvody.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Přípravek je obvykle dobře snášen. Nejčastěji se mohou vyskytnout sucho v ústech, slabost nebo
únavnost, závratě, bolesti hlavy, poruchy funkce trávicího ústrojí jako jsou bolesti břicha, nucení na
zvracení, zvracení, plynatost, průjmy.
Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce (kožní vyrážky, záchvaty dušnosti), poruchy
krvetvorby, záněty cév. Může se rovněž vyskytnout snížení i zvýšení hladin draslíku v krvi. Zřídka
může dojít ke zhoršení cukrovky nebo k jejím projevům u dosud zdravých osob. Vzácně se mohou
objevit i příznaky dny (bolesti malých kloubů na rukou a nohou).
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

INTERAKCE
Účinky přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat
nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte APO-AMILZIDE 5/50 mg.
Jedná se zejména o ovlivnění hladiny draslíku v krvi (s možným ovlivněním srdečního rytmu), kterou
zvyšuje současné užívání tzv. ACE-inhibitorů (užívají se k léčbě vysokého krevního tlaku a srdeční
slabosti) a protizánětlivě působících léků. Dále může nastat snížení účinku léků užívaných při
cukrovce (nutná častá kontrola hladiny krevního cukru) a léků snižujících hladinu kyseliny močové
v krvi. Naopak zvýšení účinku může nastat při současném užívání APO-AMILZIDE 5/50 mg a jiných
léků snižujících krevní tlak a některých přípravků snižujících svalové napětí. Podání APO-AMILZIDE
5/50 mg může snížit vylučování současně podávaného lithia (lék užívaný k léčbě některých duševních
chorob), a tím zvýšit možné nežádoucí účinky, také toxicita digoxinu (užívá se k léčbě srdeční
slabosti) může být zvýšena. Snížení jeho účinku mohou navodit současně užívané některé
protizánětlivě působící léky.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ
Přesnou dávku, způsob užívání a délku léčby určuje lékař na základě vašeho zdravotního stavu a
případné další léčby.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se přípravek v následujících dávkách:
obvykle se začíná užíváním 1/2 tablety denně nejlépe ráno, obvyklá udržovací dávka je 1 tableta
denně, při nedostatečném účinku může lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně, což je nejvyšší denní
dávka.
Neurčil-li lékař jinak, je nejlépe užívat přípravek ráno, nalačno.

UPOZORNĚNÍ
Nemocní užívající APO-AMILZIDE 5/50 mg nemají pít alkoholické nápoje, nemají se slunit a mají
dodržovat příslušné úpravy diety (zejména nejíst kořeněná jídla). Během léčby vám budou prováděna
pravidelná vyšetření hladin iontů a cukru v krvi.
APO-AMILZIDE 5/50 mg může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Tyto
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Požívání alkoholu může negativní působení přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg na tyto činnosti
zesílit.
3/3
Předávkování
Při předávkování bývají nejčastějšími příznaky závratě vyvolané poklesem krevního tlaku, výrazný
pocit žízně, zmatenost i rychlá srdeční akce. V těchto případech vyhledejte urychleně svého lékaře.
Také při náhodném požití tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě 15-25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.

VAROVÁNÍ
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
100 tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
22.10.2013

Recenze

Recenze produktu APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze