Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

AMOL 1X250ML Kapky, roztok - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32797

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AMOL 1X250ML Kapky, roztok

1

sp.zn. sukls75764/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMOL

Perorální kapky, roztok pro zevní použitíPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Amol musíte používat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je AMOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMOL používat
3. Jak se AMOL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AMOL uchovávat
6. Další informace1. CO JE AMOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AMOL patří do skupiny rostlinných přípravků (fytofarmak), podskupina karminativum (lék
proti nadýmání), spasmolytikum (lék uvolňující křeče), derivancia (látky užívající se místně
k zvýšenému prokrvení a urychlující průběh zánětu, zrychlují vstřebávání otoku).

AMOL je směs silic v lihovém roztoku. Při vnitřním užívání mírní nadýmání a křeče
zažívacího traktu, při zevním použití zvyšuje prokrvení kůže a podkoží.

Vnitřně se používá při mírných žaludečních a střevních obtížích provázených napětím
v břiše, nadýmáním a plynatostí, a k podpoře trávení, dále
při nachlazení, chrapotu a kašli.
Zevně se používá při svalových bolestech revmatického původu, ischiasu
a neuralgiích (bolesti nervového původu).2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOL POUŽÍVAT

Nepoužívejte AMOL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli
další složku přípravku.
2
- jestliže máte průduškové astma nebo jiné onemocnění dýchacích cest, které souvisí
s přecitlivělostí dýchacích cest.
- jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy.
- nepoužívejte AMOL vnitřně, jestliže máte neprůchodné žlučové cesty, zánět žlučníku,
těžké poškození jater, epilepsii, a pokud konzumujete nadměrně alkohol.
- vnitřně se přípravek nesmí podávat dětem do 12 let a zevně dětem mladším 4 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMOL je zapotřebí
- jestliže trpíte žlučníkovými kameny

Před zahájením užívání přípravku se poraďte s lékařem, a to i tehdy, jestliže se u Vás toto
onemocnění vyskytlo v minulosti.

- nepoužívejte Amol na popáleniny, ekzémy a poškozenou pokožku, zvláště pak ne na
otevřené rány, u kožních onemocnění, u dětí s vyrážkou.
- nepoužívejte na sliznice a v okolí očí a nosu.

Po nanesení přípravku si důkladně umyjte ruce.

Použití u dětí
Pro vnitřní užívání přípravku u dětí nejsou k dispozici dostatečné údaje. AMOL nesmí užívat
vnitřně děti do 12 let.
Pro vnější použití nejsou k dispozici data u kojenců a malých dětí do 4 let. AMOL proto
nesmí být používán zevně u kojenců a dětí do 4 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Dosud nebylo zaznamenáno vzájemné působení přípravku AMOL s jinými léčivými
přípravky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro použití přípravku AMOL v těhotenství a období kojení nejsou k dispozici dostatečné
údaje. Proto se AMOL nedoporučuje pro těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost ovlivnění při dodržení doporučeného dávkování a způsobu užití je
nepravděpodobná.

Důležité informace o některých složkách přípravku AMOL

Tento léčivý přípravek obsahuje 68 obj.% alkoholu, tj. do 434 mg v jedné dávce (15 kapek),
což odpovídá množství do 11 ml piva,
4,6 ml vína.
Je škodlivý pro alkoholiky.
Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou
pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií, s poruchami mozkových funkcí nebo alkoholici (
viz též bod 2 - Nepoužívejte Amol).3. JAK SE AMOL POUŽÍVÁ

Vždy používejte AMOL přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3
U dospělých a dětí nad 12 let se AMOL používá vnitřně i zevně, u dětí od 4 let pouze zevně.
Při zevním použití přípravku se nesmí na postižené místo přikládat neprodyšné obklady a
místo se nesmí současně zahřívat.

Dávkování a způsob použití
Vnitřní použití
Nakapejte 10 15 kapek na kostku cukru, případně do sklenice vody nebo čaje a vypijte.

Zevně
Použije se nezředěný AMOL.
Při použití nezředěného roztoku se AMOL vtírá na postižené místo dokud není pokožka
suchá.

1 g roztoku je 21 kapek

Pokud se do 7 dnů Vaše obtíže nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AMOL, než jste měl(a)
Pro případ předávkování je třeba mít na zřeteli obsah alkoholu v přípravku.
Při předávkování při vnitřním užití silice máty peprné, jedné ze složek přípravku AMOL, může
dojít k rozvoji závažných obtíží zažívacího traktu, průjmu, vředům v oblasti konečníku,
epileptickým křečím, ztrátě vědomí, zástavě dechu, nevolnosti, poruchám srdečního rytmu,
poruchám koordinace pohybů a dalším poruchám centrálního nervového systému.
Pokud u Vás dojde k rozvoji některého z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít AMOL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i AMOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U citlivých osob se může vyskytnout podráždění žaludku. Jako u všech éterických olejů může
AMOL zesílit podráždění pokožky nebo sliznic. Může se objevit dráždění ke kašli nebo
bronchospasmus nebo se tyto příznaky mohou zhoršit.
Je možný výskyt kontaktních ekzémů a/nebo reakce z přecitlivělosti. Reakce z přecitlivělosti
na mentol, který je obsažen v silici máty peprné, se může projevit příznaky, jako je bolest
hlavy, zpomalení srdeční frekvence, svalový třes, poruchy koordinace pohybů, anafylaktický
šok a kožní vyrážka.
V těchto případech AMOL vysaďte a vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.5. JAK AMOL UCHOVÁVAT

4
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. AMOL obsahuje 68 obj.-% lihu.

Přípravek AMOL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření spotřebujte AMOL do 12 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce,
aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACE

Co AMOL obsahuje

- Léčivými látkami jsou

Menthae piperitae etheroleum 0,24 g
Citronellae etheroleum 0,1 g
Caryophylli floris etheroleum 0,1 g
Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum 0,24 g
Lavandulae etheroleum 0,24 g
Citri etheroleum 0,57 g
Levomentholum 1,723 g

ve 100 g přípravku.

1 g přípravku = 21 kapek

- Pomocnými látkami jsou

ethanol 96% (V/V), čištěná voda


Jak AMOL vypadá a co obsahuje toto balení

AMOL je čirá nažloutlá tekutina charakteristického pachu v lahvičce z čirého skla se PP
šroubovacím uzávěrem nebo PE šroubovacím uzávěrem s pojistným kroužkem pro první
otevření a PEkapací vložkou.


Velikost balení

100 ml, 150 ml, 250 ml.

Všechny velikosti balení nemusí být přítomné na trhu.
Držitel rozhodnutí o registraci

5
Takeda GmbH
78467 Konstanz, Německo

Výrobce

Takeda Pharma Sp. z o.o.
99-420 Lyszkowice, Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.4.2013.

Informace o produktu

Kód výrobku: 32797
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49029

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Vnitřně při mírných žaludečních a zažívacích potížích, kašli, chrapotu, nachlazení. Zevně při svalových bolestech revmatického původu, ischiasu a neuralgiích.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu AMOL 1X250ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMOL 1X250ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám