Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 1 G 14X1GM Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19895
Amoksiklav je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci amoxicilinu s kyselinou klavulanovou.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Amoksiklav je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci amoxicilinu s kyselinou klavulanovou.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19895
Kód EAN: 3838957690053
Kód SÚKL: 5951
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Amoksiklav 1 g Amoksiklav je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci amoxicilinu s kyselinou klavulanovou. Nejčastěji je používán k léčbě následujících infekcí: - infekce horních dýchacích cest (např. akutní i chronický zánět vedlejších nosních dutin, akutní i chronický zánět středního ucha, peritonsilární absces - zánětem vzniklá dutina v oblasti mandlí); - infekce dolních dýchacích cest (např. chronický zánět průdušek, zápal plic); - infekce močového systému; - gynekologické infekce; - kapavka (vyvolaná gonokokem produkujícím beta-laktamázu); - infekce po kousnutí zvířetem nebo člověkem; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - záněty žlučníku (cholecystitida); - chancroid ("měkký vřed"); - infekce podpůrného zubního aparátu a - smíšené infekce vyvolané několika druhy bakterií, které jsou citlivé na Amoksiklav. Tablety Amoksiklav 1 g jsou určeny pro dospělé, mladistvé a děti nad 12 let věku (s tělesnou hmotností nad 40 kg); dětem do 12 let věku (s tělesnou hmotností do 40 kg) by podávány být neměly.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k
a příloha ke sdělení sp.zn. sukls88044/2010
1/7
rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls21635/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Amoksiklav 1 g
potahované tablety
amoxicillinum/acidum clavulanicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento příp
tehdy, má
ravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat
3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Amoksiklav uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé
léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků
nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka
(kyselina klavulanová) tomu brání.
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Amoksiklav, pokud:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo
kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (jsou uvedeny v části 6)
jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku
(zežloutnutí kůže).
Pokud se vás kterákoli z věcí uvedených výše týk
jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek
2/7
á, přípravek Amoksiklav neužívejte. Nejste-li si
Amoksiklav užívat na svého lékaře nebo lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud
máte infekční mononukleózu
jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
pravidelně nemočíte.
Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se
předtím, než začnete tento lék užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na
výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ně alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravku
Amoksiklav si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz Stavy
vyžadující zvýšenou pozornost v části 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí)
nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav.
To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době. To se týká léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.
Pokud užíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Amoksiklav, může se zvýšit
pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.
Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout, že upraví dávku přípravku
Amoksiklav.
Pokud se spolu s přípravkem Amoksiklav užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin
(jako je warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy.
Přípravek Amoksiklav může mít vliv na fungování methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo
revmatických chorob).
Užívání přípravku Amoksiklav s jídlem a pitím
K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tablety užívejte těsně před jídlem.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte, informujte o tom
prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek
řízení
3/7
Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit
.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil/a dobře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti vážící 40 kg a více
obvyklá dávka 1 tableta dvakrát denně
vyšší dávka 1 tableta třikrát denně.
Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová spíše
ve formě perorální suspenze nebo sáčků.
Pokud podáváte přípravek Amoksiklav dětem vážícím méně než 40 kg, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu
nebo jiný lék.
jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se
zkontrolovala funkce jater.
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
tablety užívejte na začátk
dávky během dne rozložte rovnoměrně
u jídla nebo těsně předtím.
, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny
neužívejte 2 dávky.
tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit
lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Amoksiklav, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek
(pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte
s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amoksiklav
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš
brzy před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amoksiklav
Přípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí
potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého
4/7
.
Stavy vyžadující pozornost
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok,
kolaps.
někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Přestaňte
přípravek Amoksiklav užívat.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo
horečkou.
Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.
Další nežádoucí účinky
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
průjem (u dospělých).
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte
přípravek Amoksiklav před jídlem.
zvracení
průjem (u dětí).
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymes) vytvářených v játrech
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme)
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet krvinek účastnících se srážení krv
snížený počet bílých krvinek
5/7
e
.
Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu
lidí, a tak jejich přesná četnost není známa)
alergic
zánět tlustého střeva
ké reakce (viz výše)
(viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a
pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující
rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální
nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní
dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných kanálků
prodloužení doby srážení krve
hyperaktivita
křeče
ledvinami)
(u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s
černý, chlupatě vyhlížející jazyk
skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6.
6/7
DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Amoksiklav obsahuje
Léčivými látkami jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.
Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 875 mg ve formě amoxicillinum trihydricum a
acidum clavulanicum 125 mg ve formě kalii clavulanas. Jedna potahovaná tableta rovněž obsahuje
25 mg draslíku.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro: koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát,
mikrokrystalická celulosa.
Potah tablety: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, oválné potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo AMC,
na druhé straně půlicí rýha a vyraženo 875/125.
Velikost balení
Blistry (Al/Al) v krabičkách po 10 potahovaných tabletách (2x5).
Blistry (Al/Al) v krabičkách po 14 potahovaných tabletách (2x7).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010
Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů
bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie
mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik
může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly
ukončit fungování antibiotik.
1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný
počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře
nebo lékárníka o vysvětlení.
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na
kterou bylo předepsáno.
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je
podobná té Vaší.
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle
7/7
pokynů lékaře zbude, musíte jej
odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 1 G 14X1GM Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 1 G 14X1GM Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám