Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

AKTIFERRIN SIR 1X100ML - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12273

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 12273
Kód EAN: 4030096456470
Kód SÚKL: 94328
Doplněk názvu: 6,84MG/ML SIR 100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek Aktiferrin, sirup se užívá při nedostatku železa, při poztrátové chudokrevnosti (po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení), při zvýšené potřebě železa v období růstu, v těhotenství, při kojení a v klimakteriu. Přípravek je určen k léčbě dětí i dospělých.

Příbalový leták

AKTIFERRIN

1/5 

sp.zn. sukls54165/2014 
a sp.zn. sukls125464/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Aktiferrin sirup 

 Ferrosi sulfas heptahydricus, serinum racemicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Aktiferrin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aktiferrin užívat 

3. 

Jak se přípravek Aktiferrin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Aktiferrin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Aktiferrin a k čemu se používá 

 
Komplex tvořený síranem železnatým a aminokyselinou serin se vyznačuje vysokou vstřebatelností 
železa, což vede k rychlému obnovení jeho hladiny v krvi i zásob v organismu. Výhodou je možnost 
nízkého dávkování a velmi dobrá snášenlivost přípravku Aktiferrin. 
 
Přípravek Aktiferrin se podává k předcházení nedostatku železa v těhotenství a při ztrátách krve, např. 
po operacích, dárcovství krve, při skrytém krvácení a u kojenců s nízkou porodní hmotností, u dvojčat 
a dětí porozených císařským řezem. Dále se podává k léčbě nedostatku železa např. při ztrátách krve, 
při poruše trávení, špatném vstřebávání, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu 
v dětství a dospívání. 
Přípravek Aktiferrin je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aktiferrin užívat 

 
Neužívejte přípravek Aktiferrin 

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže trpíte nadměrným hromaděním železa v tkáních (hemochromatóza nebo hemosideróza); 

jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa; 

jestliže je Vám podáváno železo injekční cestou nebo opakovaně dostáváte transfuze krve. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Aktiferrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže trpíte strikturou (zúžením) střeva; 

jestliže trpíte divertikulózou tlustého střeva (mnohočetný výskyt divertiklů – vychlípenina stěny 
dutého orgánu); 

2/5 

jestliže trpíte zánětlivou střevní chorobou. Protože při zánětlivém onemocnění nebo vředech ve 
sliznici  trávicího  traktu  může  dojít  při  užívání  přípravku  Aktiferrin  ke  zhoršení  těchto 
onemocnění a přínosy léčby by proto měly být pečlivě zváženy oproti možným rizikům. 

Dle  uvážení  lékaře  bude  míra  nedostatku  železa  v organismu,  odpověď  na  léčbu  a  potřeba  dalšího 
pokračování léčby substitucí železa určována na základě krevních testů. 

vzhledem  k  riziku  předávkování, je  třeba  věnovat  zvláštní  pozornost,  pokud  současně  užíváte 
potravinové doplňky nebo jiné přípravky, které obsahují soli železa.  

 

Přípravky s obsahem železa mohou způsobit přechodné černé zbarvení stolice.. 

Přípravek Aktiferrin může způsobit přechodně tmavé zbarvení zubů. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Aktiferrin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat 
 
Přípravek Aktiferrin by měl být užit během 2-3 hodin po podání níže uvedených přípravků: 

tetracyklinů, ciprofloxacinu, levofloxacinu, norfloxacinu a ofloxacinu (antibiotika), etidronátu 
(léčba kostních onemocnění a poruch metabolismu kalcia) a penicilaminu (antirevmatikum), 
levodopy, karbidopy (antiparkinsonikum), methyldopy a kaptoprilu (léčba vysokého krevního 
tlaku). Soli železa snižují jejich absorpci. 

thyroxinu  (hormonu  štítné  žlázy),  jelikož  při  současném  podání  snižují  soli  železa  jeho 
vstřebávání. 

zinku.  Soli  železa  snižují  vstřebávání  zinku,  přičemž  je  tato  interakce  oboustranná.  Zinek 
podávaný v nadbytku nad solemi železa může snižovat vstřebávání železa. 

vitaminu C a kyseliny citronové, které podporují vstřebávání železa. 

vitaminu E, který u dětí může snižovat odpověď organismu na přípravky s obsahem železa. 

nesteroidních  protizánětlivých  léků,  kde  je  třeba  dbát  opatrnosti  při  současném  podání  solí 
železa s ohledem na fakt, že obě skupiny léčiv mohou dráždit sliznici trávicího traktu. 

intravenózním (nitrožilním) podání chloramfenikolu (antibiotikum), jehož nástup účinku může 
být při současném podání se solemi železa oddálen. 

Pokud  je  to  nevyhnutelné,  měla  by  být  účinnost  současně  podávaných  přípravků  klinicky  nebo 
laboratorně monitorována; 
 
Účinky přípravku Aktiferrin a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat: 

antacida (léky proti překyselení žaludku) obsahující magnesium (hořčík), vápník, hliník, 
hydrogenuhličitan sodný, kolestyramin (lék na snížení hladiny tuků v krvi) snižují vstřebávání 
železa; 

přípravky s obsahem vápníku, cimetidin a famotidin (antacida), deferoxamin (antidotum) a 
některé látky obsažené např. ve stravě (oxaláty, fosfáty) snižují vstřebávání železa. Pokud je 
nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 4 hodiny odstup mezi podáním 
železa a dalšího léku; 

některé potraviny, např. celozrnný chléb, potraviny s obsahem vlákniny a vejce, a nápoje, např. 
mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka), černý nebo 
zelený čaj, snižují absorpci železa. Tyto potraviny je lépe jíst nejméně 2 hodiny po užití 
přípravku Aktiferrin; 

dimerkaprol (antidotum) zvyšuje toxicitu železa; 

perorální  železo  (podávané  ústy)  se  nesmí  podávat  při  současném  parenterálním  (injekčním) 
podávání železa. 

 
Přípravek Aktiferrin s jídlem a pitím 
Přípravek zapíjejte vodou, ovocnou šťávou nebo ovocným čajem (nikoliv mlékem, černým čajem 
nebo kávou). Léčba je účinnější, pokud je Aktiferrin užíván nalačno ½ hodiny před jídlem nebo 2 

3/5 

hodiny po jídle. Pokud by docházelo k dráždění trávicího traktu, je možno přípravek podávat i při jídle 
nebo po jídle, ale za cenu určitého snížení vstřebávání a prodloužení doby terapie. 
 
Aktiferrin může vytvořit tmavý povlak na zubech. Vytvoření povlaku se dá zabránit tím, že se dávka 
sirupu nejprve zředí vodou nebo šťávou, vypije se slámkou a po vypití se ústa vypláchnou.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Opatrnosti je třeba při současném užívání dalších vitamínových preparátů obsahujících železo. Při 
předávkování železem bylo pozorováno poškození plodu a potrat.  

Během těhotenství a kojení by přípravek Aktiferrin, sirup měl být podáván, pouze pokud tak rozhodne 
lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Aktiferrin, sirup obsahuje v 1 ml invertosový sirup 866 mg  a ethanol 96% 3,13 mg. 
5 ml sirupu obsahuje cukr odpovídající 1,8 g glukózy. 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním před užíváním tohoto 
přípravku. 

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy nebo malabsorpcí glukózy a 
galaktózy by tento přípravek neměli užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Aktiferrin užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pro děti je obvyklá dávka přípravku Aktiferrin 5 ml na 12 kg tělesné hmotnosti a den, rozdělených do 
2-3 jednotlivých dávek. U dětí do 6 let by denní dávka železa neměla překročit 60 mg. 

Doporučená denní dávka železa pro dospělé je 120 mg. Obvyklé dávkování je 5 ml 2-3x denně (68,4-
102,6  mg  Fe

2+

)  při  anemii  (chudokrevnosti)  z  nedostatku  železa,  při  deficitu  zásobního  železa  v 

organizmu (při prelatentní a latentní sideropenii) pouze 5 ml 1x denně tj. 34,2 mg Fe

2+

Doporučená denní dávka u těhotných žen je 60 mg. 

Pro korekci  chudokrevnosti (anémie) se doporučuje podávat dávku alespoň 8 týdnů. Po normalizaci 
červeného  krevního  barviva  (hemoglobinu)  by  terapie  měla  pokračovat  ještě  několik  týdnů,  aby  se 
doplnily zásoby železa. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Aktiferrin, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku 
dítětem je zapotřebí vyvolat zvracení a neprodleně dopravit postiženého do nejbližší nemocnice nebo 
zdravotnického zařízení, kde je k dispozici specifické antidotum deferoxamin (Desferal). Vezměte 
s sebou tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co bylo užito. 

Mezi  příznaky  první  fáze  předávkování  (několik  hodin  po  požití)  patří  nevolnost,  zvracení,  bolesti 
břicha, průjem, zvracení s příměsí krve a krvácení z konečníku. V závažných případech může dojít k 
namodralému  zabarvení  kůže  a  sliznic,  zmatenosti,  mělkému,  nedostatečnému  dýchání  a  k selhání 
periferního oběhu (ke kolapsu). Po 4 až 6 hodinách může dojít k ústupu příznaků v tzv latentní fázi, 
která  může  trvat  6  -  24  hodin.  Po  12  až  48  hodinách,  dochází  ve  vážných  případech 

4/5 

k multiorgánovému  poškození,  šoku,  snížené  tvorbě  moči,  žloutence,  toxickému  selhání  jater  a 
případně nemoci charakterizované zvýšenou krvácivostí. 

V některých  případech    klinickému  obrazu  dominují  poruchy  centrálního  nervového  systému  jako 
paralýza  (ochrnutí),  křeče  a  kóma;  mnohem  vzácnější  jsou  poruchy  krevní  srážlivosti.  Tato  fáze 
pozdního šoku obvykle končí smrtí. 

Ve fázi rekonvalescence se vzácně objevují zužení trávicího traktu s obtížemi připomínajícími střevní 
neprůchodnost. 
 

Již dávka 1 g síranu železnatého (odpovídá 200 mg železa) totiž může u dětí vyvolat život ohrožující 
otravu. Již dávka 20 mg železa na kg tělesné hmotnosti vede k prvním příznakům toxicity (především 
trávícího  traktu)  a  systémová  toxicita  se  objevuje  po  užití  dávky   60  mg  železa  na  kg  tělesné 
hmotnosti.

 

Náhrady železa by tedy měly být uchovávány mimo dosah a dohled dětí. 

 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aktiferrin, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Četnosti nežádoucích účinků jsou uváděny takto: Velmi časté ( ≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně 
časté  (≥1/1  000,  <1/100);  vzácné  (≥1/10  000,  <1/1  000),  velmi  vzácné  (<1/10  000)  a  není  známo 
(z dostupných údajů nelze určit). 
 
Časté: 

zvláště  při  užívání  vysokých  dávek  se  objevují  mírné  obtíže  trávícího  traktu  jako 
podrážděný  žaludek,  nadýmání,  zácpa  nebo  průjem.  Užívání  přípravku  s jídlem 
snižuje výskyt těchto nežádoucích účinků. 

Méně časté: 

pálení žáhy, nauzea, zvracení a nechutenství. 

Vzácné: 

alergické kožní reakce 

 
 
 
Přípravky s obsahem železa mohou způsobit přechodné černé zbarvení stolice. Přípravek Aktiferrin 
může způsobit přechodně tmavé zbarvení zubů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

5/5 

 
5. 

Jak přípravek Aktiferrin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek Aktiferrin uchovávejte při teplotě do 25 °C. Přípravek spotřebujte do 4 týdnů po prvním 
otevření. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Aktiferrin obsahuje  

Léčivými látkami jsou ferrosi sulfas heptahydricus 34,20 mg v 1 ml sirupu (odpovídá 6,84 mg 
Fe

2+

 v 1 ml) a serinum racemicum 25,80 mg v 1 ml sirupu.  

Pomocnými látkami jsou kyselina askorbová, invertosový sirup, malinové aroma (obsahuje 
propylenglykol 92%), krémové aroma (obsahuje triacetin 40% a propylenglykol 42 %), ethanol 
96%, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Aktiferrin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Čirá, nazelenalá až žlutavě nahnědlá tekutina s vůní a chutí malinově smetanovou. 

Hnědá  skleněná  lahvička  s  dětským  bezpečnostním  šroubovacím  uzávěrem,  plastová  odměrka  
s ryskami od 1 do 7 ml, krabička. 
 
Velikost balení: 100 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079

 

Ulm, Německo 

 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 3. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu AKTIFERRIN SIR 1X100ML

Diskuze

Diskuze k produktu AKTIFERRIN SIR 1X100ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám