Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku

ADDITIVA Vitamín C 20x1 g - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11749

80 % 1 recenze

K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích a chřipkových infekcích.

Více informací

106

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě a pro předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích a chřipkových infekcích.

Informace o produktu

Výrobce: DR.B.SCHEFFLER GMBH,BERGISCH GLADBACH
Značka: ADDITIVA
Kód výrobku: 11749
Kód EAN: 8595026100114
Kód SÚKL: 67461
Doplněk názvu: 1000MG TBL EFF 20
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: DR.B.SCHEFFLER GMBH,BERGISCH GLADBACH

V době zvýšených nároků organismu u mladistvých a starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez lékařského předpisu podle doporučeného dávkování.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE

 

sp.zn.: sukls212899/2012 
sp.zn.: sukls9339/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE  

1 000 mg 

Šumivé  tablety  

acidum ascorbicum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je Additiva Vitamin C Zitrone a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Zitrone užívat 

3.  Jak se  Additiva Vitamin C Zitrone užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Additiva Vitamin C Zitrone  uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

1.  CO JE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. 
Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu 
a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím.  
Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. 
Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových 
a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství a v období kojení. 
V období zvýšených nároků organismu  u starších osob, u sportovců, při  nadměrné fyzické a 
duševní  zátěži,  u  kuřáků  a  při  rekonvalescenci  je  možno  užívat  přípravek  bez  porady  s 
lékařem.  
Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při 
zvýšené  hladině  cholesterolu  v krvi,  u  jaterních  onemocnění  s městnáním  žluči,  při 
zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách 

nitrosaminy, 

anilidy a anilínovými barvami.

 

 

 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  ADDITIVA 

VITAMIN C ZITRONE  UŽÍVAT 

 

Neužívejte Additiva Vitamin C Zitrone  

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou

  

nebo na kteroukoli 

další složku tohoto  

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat 

nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě 

ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající. 

Upozornění a opatření 
Před užitím Additiva Vitamin C Zitrone se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 

Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení 
cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto 
vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Zitrone. 
Přípravek okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů. 
Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek ADDITIVA Vitamin C Zitrone není určen  pro děti a dospívající (mladší 18 let). 

Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C. 

 

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Zitrone 

 

 

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Zitrone a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte

, které jste v nedávné době 

užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat. 

Tento  přípravek  mění  vstřebávání  a  vylučování 

některých  léčiv  jako  jsou  etinylestradiol  (hormonální  antikoncepce),  léky  snižující  krevní 

srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin 

B12,  flufenazin  (k léčbě  schizofrenie),  deferoxamin,  disulfiram  či  mexiletin.  Kyselina 

acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové.  

 

 

 

Těhotenství a kojení 

a plodnost

 

 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat. 

V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy 
přípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Additiva  Vitamin  C  Zitrone  neovlivňuje  schopnost  řízení  dopravních  prostředků  nebo 

obsluhu strojů. 

Přípravek Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje sorbitol a sodík. 
Tento přípravek obsahuje 12,9 mmol (nebo 299 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.  
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

3.  JAK SE  ADDITIVA  VITAMIN C  ZITRONE  UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně. 

Šumivá tableta se rozpustí 

v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Zitrone, než jste měl(a) 
Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Zitrone  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 

 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta 

denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, 

zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit 

ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.   

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také  přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

       5.   JAK  ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25  oC  v dobře  uzavřené  tubě,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po 

uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 

 krabičce nebo tubě za Použitelné do.

. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte tento přípravek 

pokud si všimnete změněného vzhledu tablet. 

 

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky   

do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 

svého lékárníka, jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. 

Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

6.   

OBSAH BALENÍ A 

DALŠÍ INFORMACE 

Co Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje 

 Léčivou látkou je acidum  ascorbicum 1,00 g  v jedné šumivé tabletě. 

Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá 

kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, 

kukuřičný  škrob,  natrium-cyklamát,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  citrónové  aroma,  natrium-
riboflavin-fosfát.  
 

 

   Jak  Additiva Vitamin C Zitrone vypadá a co obsahuje toto balení 

   Additiva Vitamin C Zitrone jsou 

kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé  

 
   s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a  
 
   vysoušedlem (silikagel). 
 
   Velikost balení:  10 a 20 šumivých tablet 

 

 

     Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

     

Dr.B. Scheffler  Nachf. GmbH 

 Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo 

 

    Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  

    10.6.2015 

 

Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv 

http://www.sukl.cz

 

 
 

     

 

 

 

 

 

Recenze (1)

Recenze produktu ADDITIVA Vitamín C 20x1 g

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu ADDITIVA Vitamín C 20x1 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Drahomíra V.

80 % 03/01/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám