Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

ACYLPYRIN TBL 100(10X10)X500MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 31571
Tablety rychlého nasazení proti chřipce a bolesti. Účinně snižuje horečku při chřipkovém onemocnění. Rychle uleví od bolesti hlavy, zubů, kloubů a svalů.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Tablety rychlého nasazení proti chřipce a bolesti. Účinně snižuje horečku při chřipkovém onemocnění. Rychle uleví od bolesti hlavy, zubů, kloubů a svalů.

Informace o produktu

Výrobce: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Značka: ACYLPYRIN
Kód výrobku: 31571
Kód EAN:
Kód SÚKL: 84257
Držitel rozhodnutí: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Přípravek se užívá při horečce a bolesti hlavně při akutních chřipkových onemocněních. Dále při bolestech hlavy, při bolestech kloubů a svalů hlavně revmatického původu, při bolestech zubů, nervů a páteře. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls67700/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ACYLPYRIN 

tablety 

(Acidum acetylsalicylicum) 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
-  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při 
bolesti), musíte se poradit s lékařem.  

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 

Co je ACYLPYRIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACYLPYRIN užívat 

3. 

Jak se ACYLPYRIN užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak ACYLPYRIN uchovávat  

6. 

Další informace 

 
 
1. 

CO JE ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Přípravek  s  obsahem  kyseliny  acetylsalicylové  tlumí  bolesti  a  snižuje  horečku,  ve  vyšších 
dávkách má protizánětlivé účinky. 
ACYLPYRIN  lze  bez  porady  s lékařem  užívat  ke  snížení  horečky  a  k  úlevě  od  bolesti  při 
chřipce a nachlazení,  k potlačení  mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v 
zádech  a  bolesti  při  menstruaci).  U  kloubních  a  svalových  bolestí  (vyjma  těch,  které 
doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná 
porada s lékařem.  
Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a dospívající od 16 let.  
Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení 
lékařem. 

 
 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACYLPYRIN 
UŽÍVAT
 

 
Neužívejte

 ACYLPYRIN

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

při chorobné krvácivosti 

při vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku 

před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením 

při průduškovém astmatu 

v posledních třech měsících těhotenství. 

  při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění 

2/5 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku

 ACYLPYRIN

 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině  
      těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře). 
-  užíváte-li léky proti srážení krve 
-  pokud 

máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní 

polypy

 

pokud jste někdy v minulosti měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

 

pokud se u vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika

 

při onemocnění ledvin

 

při onemocnění jater

 

máte-li dnu.

 

 
Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné 
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny 
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující 
stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během 
nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků 
onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, 
zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo 
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u 
dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně 
vyhledat lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a ACYLPYRIN 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinými 
léky podávanými při léčbě: 

-  nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus) 
-  vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory) 
-  bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky) 
-  dny ( probenecid) 
-  nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát) 
-  deprese (lithium) 
-  epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty) 
-  onemocnění srdce (digoxin) 

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin) , při 
současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek 
léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina 
acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém. 

 

Užívání ACYLPYRINU s jídlem pitím a alkoholem 
Tablety užijte celé nebo rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a 
zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou. Při užívání ACYLPYRINU se 
nesmí konzumovat alkohol. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

3/5 

ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství 
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby. 
ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek 
se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka. 
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost 
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE ACYLPYRIN UŽÍVÁ 

 
Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících (starších 16 let) je 
1-2 tablety každých 4-8 hodin. Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální 
odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny. 
Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav 
zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o 
dalším  užívání  ACYLPYRINU  se  svým  lékařem.  Bez  porady  s lékařem  neužívejte 
přípravek déle než 7 dnů i pokud příznaky onemocnění ustupují.
 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Kyselina acetylsalicylová se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu 
horečnatého onemocnění.  
Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení 
lékařem. Dávkování vždy určí lékař. 
Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta 
3-krát denně. 

 

Jestliže jste  užil(a) více ACYLPYRINU, než jste měl(a) 
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
Předávkování  se  může  projevit  hučením  v  uších,  bolestí  hlavy,  závratěmi  a  zmateností. 
Závažnější  předávkování  se  projevuje  prohloubeným  dýcháním,  nevolností,  zvracením, 
křečemi až bezvědomím. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít  ACYLPYRIN 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti: 
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. 
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. 
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob. 
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob. 
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů. 

4/5 

Nežádoucí účinky: 
 
Poruchy zažívacího ústrojí  
Časté: bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení. 
Vzácné: zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení 
s příměsí krve, dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést 
k chudokrevnosti (anemii) z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich 
proděravění (perforace). 
 
Poruchy jater a žlučových cest 
Velmi vzácně: zvýšení hodnot jaterních testů (transamináz) 
 
Poruchy nervového systému 
Závratě a ušní šelest obvykle svědčí o předávkování. 
 
Poruchy krve a lymfatického systému 
Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se 
zvýšeným rizikem krvácení. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Méně časté: kopřivka, alergické kožní reakce. 
Vzácné: anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém.  
 
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících do 16 let 
 
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova 
syndromu projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41, Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
5. 

JAK ACYLPYRIN UCHOVÁVAT  

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
 
 

5/5 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek ACYLPYRIN obsahuje 
Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 500 mg v 1 tabletě 
Pomocnou látkou je

 bramborový škrob, mastek 

 

Jak ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení 

ACYLPYRIN jsou bíle až slabě našedlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně 
vyražen název ACYLPYRIN. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Balení obsahuje 10 tablet nebo 100 tablet (10 x 10 tablet). 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03  Pardubice, Česká republika 

Tel: +420 466 741915 
e-mail: recordati@recordati.cz 

 
Výrobce 
Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Štrossova  239,  530  03  Pardubice,  Česká  republika  s  místem 
propouštění  šarží  na  adrese  Herbacos  Recordati  s.r.o.,  Generála  Svobody  335,  533  51 
Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.4.2015  
 

Recenze

Recenze produktu ACYLPYRIN TBL 100(10X10)X500MG

Diskuze

Diskuze k produktu ACYLPYRIN TBL 100(10X10)X500MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám