Řekněte si - plovák

IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

91
73
starstarstarstarstar  91 %

 

IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg
Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem, snižuje horečku a pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti. Více informací
Kód výrobku: 13472
Běžná cena: 145 Kč (ušetříte: 13 Kč = 9 %)
Cena s DPH: 132 Kč
Dostupnost: skladem u dodavatele
Distribuce: Pátek 3.7.2015
ks
Řekněte si o dopravu zdarma!
Doprava zdarma od 1500 Kč

Doplňující informace

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: IBALGIN
Produktová řada: Ibalgin 400
Charakteristika: Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13472
Kód EAN: 8594739029880
Kód SUKL: 0032082
Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva (ATC: M01AE01)

Příbalová informace výrobku IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

 • Tablety Ibalgin 400 zmírňují bolest a zánět různého původu
 • Tablety Ibalgin rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
 • Přípravek Ibalgin 400 se užívá při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibalgin 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ibalgin 400 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 400 užívat
3. Jak se přípravek Ibalgin 400 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ibalgin 400 uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.
Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let. Pro děti ve věku 6 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ibalgin 400
 • jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 400) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
 • jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou srážlivosti krevní
 • jestliže máte závažné srdeční selhání.

Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin 400 je zapotřebí

 • pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
 • při průduškovém astmatu i v klidovém stavu,
 • při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida,
 • při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).
Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Ibalgin 400 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se u pacienta léčeného Ibalginem 400 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibalgin 400 vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek Ibalgin 400 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě dávky určen dětem do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Ibalgin 400 potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Léčivá látka ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.

Užívání přípravku Ibalgin 400 s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibalgin 400
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 UŽÍVÁ

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibalgin 400 po 3-5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování. Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Účinek tablet můžete podpořit nanesením krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (např. klouby, svaly, šlachy, záda). Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 400 než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 400
Pokud zapomenete vzít tabletu Ibalgin 400, užijte ji jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibalgin 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 400) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1-10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbříšku.
Méně často (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) , proděravění sliznice trávicího traktu, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen, zúžení průdušek3, zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí.
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labitita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndróm (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.

Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).
U pacientů s průduškovým astmatem.
Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.

Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ibalgin 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibalgin 400 obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý, erythrosin, simetikonová emulze SE 4

Jak přípravek Ibalgin 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Ibalgin 400 jsou světle fialově červené potahované tablety.
Velikost balení: 10, 12, 24, 30, 36, 48 a 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

sp.zn.sukls165738/2013
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.10.2013

Diskuze k výrobku IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

Nadpis:
Příspěvek:
Vkládat diskusní příspěvky mohou pouze přihlášení zákazníci.
Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
Určeno pro diskuze mezi zákazníky. Dotazy pište zde.

Hodnocení výrobku IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

(91 %)
starstarstarstarstar

Hodnocení můžete přidat k produktům, které jste si u nás již zakoupili. Vaše hodnocení uvidí v detailu produktu všichni naši zákazníci. Díky tomuto hodnocení máte možnost zjistit, jak je produkt oblíbený u ostatních zákazníků.

1 - velká nespokojenost2 - nespokojenost3 - průměr4 - spokojenost5 - velká spokojenost
Jak jste spokojení s tímto produktem?
Slovní komentář
Vkládat hodnocení mohou pouze přihlášení zákazníci, kteří již tento produkt zakoupili. Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
pavka(26.06.2015)starstarstarstarstar

anyuszivem@azet.sk(08.06.2015)starstarstarstarstar

koudy61(28.05.2015)starstarstarstarstar

Sokolicekjosef@seznam.cz(10.05.2015)starstarstarstarstar

monika.sadilek@seznam.cz(29.01.2015)starstarstarstar

nutný pro bolest hlavy

tesnarova.k@seznam.cz(25.01.2015)starstarstarstarstar

matejka9782@seznam.cz(06.01.2015)starstarstarstarstar

schneider4@seznam.cz(09.10.2014)starstarstarstarstar

Kofy(30.09.2014)starstarstarstarstar

kefka(19.09.2014)starstarstarstarstar

Dagmar Zdeňková(09.09.2014)starstarstarstarstar

hamplova.veronika(05.08.2014)starstarstarstarstar

daja24(18.07.2014)starstarstarstarstar

zavdaniela(09.06.2014)starstarstarstarstar

Dita(03.04.2014)starstarstarstarstar

urbici(17.03.2014)starstarstarstarstar

besij(10.02.2014)starstarstarstarstar

TerunkaK(21.01.2014)starstarstar

martimal(21.01.2014)starstarstarstar

metsu@seznam.cz(18.01.2014)star

JarkaJ(17.01.2014)starstarstarstarstar

Jaroslav(28.12.2013)starstarstarstarstar

kaskarabulos(05.12.2013)starstarstarstarstar

Spokojen-prima

MartaLaz(01.12.2013)starstarstarstarstar

Michaela Mochova(06.11.2013)starstarstarstar

lubinka(24.10.2013)starstarstarstarstar

kupuju pro celou rodinu, velmi výhodné balení,zabírá na velmi široký okruh bolestivých stavů

rEvO(20.09.2013)starstarstarstar

bedruna(19.09.2013)starstarstarstarstar

perfektní od bolesti

kminonka(20.08.2013)starstarstarstarstar

et(04.07.2013)starstarstarstarstar

opojar(01.07.2013)starstarstarstar

Iveta(11.05.2013)starstarstarstarstar

llucinka(05.05.2013)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(27.04.2013)starstarstarstar

funguje

PRO: jsem na něj zvyklá a zabírá
barcolaska(25.04.2013)starstarstarstarstar

Jari1(17.04.2013)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(31.03.2013)starstarstarstar

velmi dobrý

Orryones(19.03.2013)starstarstarstarstar

saka(07.03.2013)starstarstarstarstar

pejka3006(27.02.2013)starstarstarstarstar

Klara(26.02.2013)starstarstarstar

Ověřený zákazník(25.02.2013)starstarstar

Nevím co k tomu víc říct.

PRO: Rychle mi pomůže při prvních příznacích nachlazení (bolest v krku atd.)
unique_misha(17.02.2013)starstarstarstarstar

Eva Duffková(06.02.2013)starstarstarstar

Dana1313Da(30.01.2013)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(29.01.2013)starstarstarstarstar

Doporucuji

minarvilem(25.01.2013)starstarstar

sona(24.01.2013)starstarstarstarstar

Kulcova(09.01.2013)starstarstar

ottokolar(04.01.2013)starstarstarstarstar

Gabimen(02.01.2013)starstarstarstarstar

Michaela(31.12.2012)starstarstarstar

michal999(16.12.2012)starstarstarstarstar

Aushetz(16.12.2012)starstarstar

Ověřený zákazník(09.12.2012)starstarstarstarstar

.

susu178(08.12.2012)starstarstarstarstar

HankaF(06.12.2012)starstarstarstar

Ověřený zákazník(05.12.2012)starstarstarstarstar

zabírá rychle

ZDob2305(28.11.2012)starstarstarstarstar

misicka455(14.11.2012)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(05.11.2012)starstar

občas používám již léta a mě na bolest hlavy pomáhá

PRO: občas použiji na bolest hlavy
patrizia(30.10.2012)starstarstarstarstar

Ota(29.10.2012)starstarstarstarstar

ujde

PRO: Pomáhá zmírnit bolest
PROTI: Hodně zatěžuje organismus
Komosná(26.10.2012)starstarstarstarstar

Výborný.

PRO: Vždy mi pomůže od bolesti
inosek(24.10.2012)starstarstarstarstar

dobrá cena

Ověřený zákazník(22.10.2012)starstarstarstarstar

spolehlivý

PRO: spolehlivý, rychle a dobře zabírá
Ivana Zahrádková(16.10.2012)starstarstarstar

Používám ho na zuby, menstruaci a bolesti hlavy

PRO: Pomáhá při bolesti a zánětech
PROTI: nevím
Růžena Dammerová(15.10.2012)starstarstarstar

Doporučuji.

PRO: Pomáhá od bolesti.
mila0707(14.10.2012)starstarstarstarstar

tkulhanek(06.10.2012)starstarstar

jajulinda(23.09.2012)starstarstarstar

bebrejda(20.08.2012)starstarstarstarstar

reno(14.08.2012)starstarstarstarstar

a bolest hlavy je pryč...

markytka(09.08.2012)starstarstarstarstar

Velké balení za skvělou cenu. Bolest hlavy je do patnáct minut pryč..

dseidlova(01.08.2012)starstarstarstarstar

Schneegeier(30.07.2012)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(02.07.2012)starstarstarstarstar

spokojenost

Ověřený zákazník(23.05.2012)starstarstarstarstar

velké balení, menší cena

Ověřený zákazník(09.05.2012)starstarstarstarstar

FUNGUJE DOBŘE.

Ověřený zákazník(07.05.2012)starstarstarstar

dobre

Hana(19.04.2012)starstarstarstarstar

Moc pomohl při bolestech hlavy,zubů i zad.

kravarova.h(17.04.2012)starstarstarstarstar

Velmi pomohl při bolesti hlavy,zad a zubů.

Ověřený zákazník(16.04.2012)

Tento produkt jsem neobjednávala pro sebe,ale pro kolegyni,takže nemůžu hodnotit.

Ověřený zákazník(02.03.2012)starstarstarstarstar

levný

PRO: levný
Ověřený zákazník(13.02.2012)starstarstarstar

X

Ověřený zákazník(09.02.2012)starstarstarstarstar

spokojená

PRO: je to klasika proti bolesti
Ověřený zákazník(06.02.2012)starstarstarstarstar

Ibalgin používáme, když není vyhnutí.

PRO: Účinný lék na bolest.
PROTI: Je to léčivo, vždy je lépe vystačit si s přírodními prostředky.
Ověřený zákazník(29.01.2012)starstarstar

Je to takové americké balení léků.

PRO: - praktické balení - výhodná cena
PROTI: - riziko, že člověk bude užívat poněkud bezmyšlenkovitě
Ověřený zákazník(29.01.2012)starstarstarstarstar

ruzove blaho

Ověřený zákazník(31.12.2011)starstarstarstar

co dodat k ibalginu, snad jen, že doufám, že mi vydrží dlouho, protože nebudu mít žádné bolesti

Vlasta(26.12.2011)starstarstarstarstar

na doporučení lekaře

PRO: odstraňuje bolest
Jarunka69(20.12.2011)starstarstarstarstar

osvědčená a vyzkoušená značka

PRO: osvědčená a vyzkoušená značka
Hadvika Havrlantová(14.12.2011)starstarstarstar

Nedoporučila bych k déletrvajícímu užívání ve větších dávkách. Pro příležitostnou úlrvu doporučuji.

PRO: Používám dlouhodobě, sice nepravidelně, ale k potlačení občasných bolestí nebo zánětu.
dana k(09.12.2011)starstarstarstar

jsme na něj zvyklí,učinkuje

PRO: prostě ho nakupuji,větší balení nižší cena
Martina V.(04.12.2011)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(03.12.2011)starstarstarstar

dobrá,rychlá úleva

PRO: zabírá
PROTI: žádný zápor
kackabene(30.11.2011)starstarstarstarstar

Ověřený zákazník(31.10.2011)starstarstar

osvědčený lék při bolesti zad

PRO: rychle zabírá na bolest dokáže snížit i teplotu
PROTI: neoptimální vliv na žaludek
Ověřený zákazník(29.10.2011)starstarstarstarstar

Cenově výhodnější balení pro celou rodinu.

Pavel Šprincl(27.10.2011)starstarstarstarstar

Vyhovuje nejvícVýsledek používání je pro mne dobrýUrčitě doporučuji

PRO: Určitě se dobře užívá, nemá průvodní jevyPo užívání jiných utišujících léků, mně vyhovuje nejvíc tento
PROTI: Nemám zápory
Jana(27.10.2011)starstarstarstarstar

používám ho při akutních bolestech

Jindra(24.10.2011)starstarstarstarstar

rychlká úleva pri bolesti hlavy, zubů,nevolnostinedráždí žaludek

PRO: rychlá pomoc od bolesti
Zuzana(23.10.2011)starstarstarstarstar

dobrý lék na bolest

PRO: pomáhá
nice0205(14.10.2011)starstarstarstar

Klasika, vždycky zabere. Vhodné ale předtím vždy něco sníst

Picrochol(05.05.2011)starstarstarstarstar

minonkaa.a(03.03.2011)starstarstarstarstar

frho(14.06.2010)starstarstarstarstar

dalmatini3(03.06.2010)starstarstarstarstar

EvulinkaH(06.04.2010)starstarstarstar

Proč nakupovat u nás?

 • Doprava nad 1500 Kč ZDARMA
 • Zboží skladem odešleme zítra
 • Přes 240 odběrných míst po celé ČR
 • Přijímáme zaměstnanecké benefity
 • Mobilní verze

Potřebujete pomoci?

466 444 233
infolinka Po-Pá 7.00 - 17.00

Produkt byl přidán do Vašeho nákupního košíku.
ukázat košík