Rej krupky

ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

ALMIRAL GEL  1X250GM Gel
Lokální léčba poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Více informací
Kód výrobku: 13660
Běžná cena: 227 Kč (ušetříte: 25 Kč = 11 %)
Cena s DPH: 202 Kč
Dostupnost: skladem
Distribuce: Pondělí 25.5.2015
ks
Doprava zdarma od 1500 Kč
ZÁKAZNÍCI KUPUJÍ TAKÉ
akce

Cemio Kamzík 60 kapslí 3 + 1 ZDARMA

Cemio Kamzík 60 kapslí 3 + 1 ZDARMA

Naše cena: 279 Kč
Běžná cena: 450 Kč
Ušetříte: 38 %

skladem > 5 ks

VOLTAREN FORTE GEL 2,32% 1X100 GM

VOLTAREN FORTE GEL 2,32%  1X100 GM

Naše cena: 276 Kč
Běžná cena: 305 Kč
Ušetříte: 10 %

skladem u dodavatele

Artaxin 60 x 625 mg

Artaxin 60 x 625 mg

Naše cena: 259 Kč
Běžná cena: 292 Kč
Ušetříte: 11 %

do 3 dnů
akce

HARTMANN autolékárnička - modrá

HARTMANN autolékárnička - modrá

Naše cena: 242 Kč
Běžná cena: 349 Kč
Ušetříte: 31 %

skladem u dodavatele

IBALGIN GEL 1X100GM Gel

IBALGIN GEL  1X100GM Gel

Naše cena: 144 Kč
Běžná cena: 160 Kč
Ušetříte: 10 %

skladem u dodavatele

ELMETACIN 1X100ML 1% Sprej v roztoku

ELMETACIN  1X100ML 1% Sprej v roztoku

Naše cena: 134 Kč
Běžná cena: 141 Kč
Ušetříte: 5 %

skladem u dodavatele

IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

IBALGIN 400 Potahované tablety 100 x 400 mg

Naše cena: 105 Kč
Běžná cena: 145 Kč
Ušetříte: 28 %

skladem > 5 ks

IBALGIN 400 Potahované tablety 48 x 400 mg

IBALGIN 400 Potahované tablety 48 x 400 mg

Naše cena: 72 Kč
Běžná cena: 79 Kč
Ušetříte: 9 %

skladem u dodavatele
akce

NATURVITA Kyselina listová forte 60 tablet

NATURVITA Kyselina listová forte 60 tablet

Naše cena: 36 Kč
Běžná cena: 40 Kč
Ušetříte: 10 %

skladem

XL to S Medical 120 tablet

XL to S Medical 120 tablet

Naše cena: 846 Kč
Běžná cena: 907 Kč
Ušetříte: 7 %

skladem u dodavatele

Doplňující informace

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Značka: ALMIRAL
Charakteristika: Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13660
Kód EAN: 5290931004849
Kód SUKL: 0067550
Farmakoterapeutická skupina: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů (ATC: M02AA15)

Příbalová informace výrobku ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

1/4
sp.zn. sukls189369/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ALMIRAL GEL
Diclofenacum diethylaminum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je to ALMIRAL GEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat
3. Jak se ALMIRAL GEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE TO ALMIRAL GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém
gelovém základu.
ALMIRAL GEL potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost při pohybu po poranění měkkých
tkání, např. u poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím,
vymknutím a pohmožděním, a u bolesti zad (poranění utrpěná při sportu).
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě lokalizovaných forem revmatizmu měkkých
tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku), syndromu rameno-ruka
a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu).
Po poradě s lékařem se ALMIRAL GEL používá k léčbě revmatizmu, např. u osteoartrózy periferních
kloubů a páteře (úbytek kloubních chrupavek).
ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou
koncentraci.
2/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALMIRAL GEL POUŽÍVAT
Nepoužívejte ALMIRAL GEL
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
jestliže jste někdy měl/a záchvaty astmatu, kopřivky, nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou
acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě
revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu).
Upozornění a opatření
V případě, že je přípravek ALMIRAL GEL aplikován na velké plochy kůže a používán dlouhodobě, nelze
vyloučit možný výskyt systémových nežádoucích reakcí (nežádoucí reakce zasahující celý organizmus,
nikoli pouze místo, kde byl přípravek použit).
ALMIRAL GEL se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění).
Nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Nesmí se užívat perorálně.
Děti
Přípravek není určen k léčbě dětí mladších 12 let.
Další léčivé přípravky a ALMIRAL GEL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
ALMIRAL GEL s jídlem a pitím
Vstřebávání léčivé látky není současným příjmem potravy ovlivněno.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Neužívejte ALMIRAL GEL, pokud jste těhotná.
ALMIRAL GEL by během kojení neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů je nepravděpodobný.
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol
ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol, který u některých lidí může způsobit mírné místní kožní
podráždění.
3. JAK SE ALMIRAL GEL POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste něčím
jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Při revmatických onemocněních se dávkování řídí doporučením lékaře.
Obvyklé dávkování je toto:
3/4
Dospělí a mladiství od 12 let
ALMIRAL GEL se aplikuje na kůži 34krát denně na postižené místo a jemně se vtírá. Podle velikosti
bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje 24 g ALMIRAL GELU (množství odpovídající
velikosti třešně až vlašského ořechu). Je nutné si po aplikaci omýt ruce, pokud nejsou místem k léčení.
Bez porady s lékařem nepoužívejte v žádném případě gel déle než dva týdny. Při používání přípravku bez
doporučení lékaře vyhledejte lékaře během 7 dnů v případě, že se stav nezlepšuje, nebo se naopak
zhoršuje.
Staří pacienti
Mohou být používány dávky obvyklé pro dospělé.
Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL, než jste měl(a)
Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku
vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL
Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete. Pokud se
však blíží čas následující dávky, vynechte zapomenutou dávku a použijte další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL GEL
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat nebo zhoršení nemoci (příznaků), pro které byla
léčba zahájena.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 1 pacienta z 10)
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vyrážka, ekzém, erytém (červené zbarvení kůže způsobeném rozšířením cév), dermatitis (včetně
kontaktní dermatitidy - zánětlivé onemocnění kůže).
Vzácně nebo velmi vzácně se mohou vyskytnout další nežádoucí účinky jako astma, bulózní dermatitida
(puchýře), fotosenzitivní reakce (reakce na světlo), pustulózní vyrážka (vyrážka připomínající neštovičky),
hypersenzitivita (přecitlivělost) a angioneurotický edém (otok, který může vyvolat život ohrožující
komplikace). Chcete-li být o nich informováni, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Hlášení nežádoucích účinků
4/4
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK ALMIRAL GEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co ALMIRAL GEL obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg
v 1 g gelu (1% gel).
Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykol-
monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda.
Jak ALMIRAL GEL vypadá a co obsahuje toto balení
Průsvitný jemný homogenní gel charakteristického zápachu.
Balení
Tuba: Al tuba, plastikový šroubovací uzávěr, krabička
Kelímek: PVC kelímek
Velikost balení: 25 g tuba, 50 g tuba, 100 g tuba, 250 g kelímek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.11.2013

Diskuze k výrobku ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

Nadpis:
Příspěvek:
Vkládat diskusní příspěvky mohou pouze přihlášení zákazníci.
Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
Určeno pro diskuze mezi zákazníky. Dotazy pište zde.

Hodnocení výrobku ALMIRAL GEL 1X250GM Gel

Hodnocení můžete přidat k produktům, které jste si u nás již zakoupili. Vaše hodnocení uvidí v detailu produktu všichni naši zákazníci. Díky tomuto hodnocení máte možnost zjistit, jak je produkt oblíbený u ostatních zákazníků.

Tento výrobek ještě nikdo nehodnotil. Ohodnoťte tento produkt jako první!
1 - velká nespokojenost2 - nespokojenost3 - průměr4 - spokojenost5 - velká spokojenost
Jak jste spokojení s tímto produktem?
Slovní komentář
Vkládat hodnocení mohou pouze přihlášení zákazníci, kteří již tento produkt zakoupili. Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
V.Kostelný(29.10.2011)starstarstarstarstar

moc dobrý

PRO: zaberá hneď

Proč nakupovat u nás?

  • Doprava nad 1500 Kč ZDARMA
  • Objednávky do 15:00 odešleme ještě dnes
  • Přes 240 odběrných míst po celé ČR
  • Přijímáme zaměstnanecké benefity
  • Mobilní verze

Potřebujete pomoci?

466 444 233
infolinka Po-Pá 7.00 - 17.00

Produkt byl přidán do Vašeho nákupního košíku.
ukázat košík